223.3. Tapatybės

Užrašykite atsakymą.

Esant kokioms reikšmėmsm duota lygtis yra tapatybė? 2a+36+11b-8c+6c=a+a+21-5-2b+4c
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  3. Algebra:
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra:
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Funkcija
  10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas