223.3. Tapatybės

Užrašykite atsakymą.

Esant kokioms reikšmėmsm duota lygtis yra tapatybė? 2a+36+11b-8c+6c=a+a+21-5-2b+4c
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Algebra:
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai