372.3. Medžiagų klasifikavimas.

Užpildykite tuščius laukelius.

Cheminiai junginiai, kurie susidaro rūgštiniams oksidams reaguojant su vandeniu, vadinami
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų klasifikavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Varjacinė eilutė
  2. Algebra: Ekvivalentiškumas
  3. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos.
  4. Algebra: Lygčių grafikai
  5. Fizika: Saulės sistema.
  6. Algebra: Aritmetinė progresija
  7. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  8. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  9. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  10. Algebra: Lygčių grafikai