2062.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties 5x^2+9x^1+3x^0=0 diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  3. Fizika: Masė ir tankis
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės