2062.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties 5x^2+9x^1+3x^0=0 diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Fizika: Medžiagos būsenos.
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.