2928.3. Žvaigždės.

Užpildykite tuščius laukelius

Saulė yra arčiau Žemės
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Žvaigždės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  2. Algebra: Bendri elementai
  3. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  4. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
  5. Chemija:
  6. Algebra: Ekvivalentiškumas
  7. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  8. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
  9. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  10. Algebra: Veiksmai su trupmenom