1168.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Padalinkite ir suprastinkite.
\frac{208x^2}{15}\div \frac{100x^2}{10x+5}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Algebra: ax² + bx = 0
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Fizika: Garso sklidimas.
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  8. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  9. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai.
  10. Fizika: Garso sklidimas.