1168.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Padalinkite ir suprastinkite.
\frac{208x^2}{15}\div \frac{100x^2}{10x+5}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Algebra: Grafikas
  10. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose