2011.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 3x^2-243=0!
x=±