2618.3. Nepilnos kvadratinės nelygybės

Parašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus ir raskite x reikšmę, didesnę už 1.
\frac{x^2+12}{3x^2-5x+2}\ge 0
x >
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nepilnos kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Darbas ir energija.
  2. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  3. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  4. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  5. Algebra: Aritmetinė progresija
  6. Fizika: Astronomijos samprata.
  7. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  8. Chemija:
  9. Algebra: Lygčių grafikai
  10. Algebra: Bendri elementai