1847.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

Jei žinome , kad 8x sutinka su 32x, kaip 53 sutinka su ∎
∎=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs daugianariai
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė