1847.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

Jei žinome , kad 8x sutinka su 32x, kaip 53 sutinka su ∎
∎=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  4. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  5. Algebra: Koordinačių plokštuma
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka