1617.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Užpildykite tarpus.

Taškas, kurio abi koordinatės yra teigiamos, yra ketvirtyje. .
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 3. Algebra:
 4. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 5. Algebra: Skirtingi vienanariai
 6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 7. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 8. Algebra: Ordinatės ašis
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 12. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 16. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 17. Algebra: Skirtingi vienanariai
 18. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 19. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Algebra: Priešingi daugianariai
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 23. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Algebra: Dvinariai
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Panašūs daugianariai
 32. Algebra: Procentai ir proporcijos
 33. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 34. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 35. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 36. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Algebra: Kintamojo reikšmė
 41. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 42. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku