1885.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Parašykite atsakymą.

Nurodykite kuri funkcija neatitinka tiesinės funkcijos apibrėžimo.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Algebra:
 8. Algebra: Ordinatės ašis
 9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Panašūs daugianariai
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 16. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 21. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 22. Algebra: Dvinariai
 23. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 24. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 25. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 28. Algebra: Skirtingi vienanariai
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Priešingi daugianariai
 31. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 32. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Algebra: Kintamojo reikšmė
 35. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 36. Algebra: Vienanariai
 37. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 38. Algebra: Skaičiaus modulis
 39. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 40. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija