1885.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Parašykite atsakymą.

Nurodykite kuri funkcija neatitinka tiesinės funkcijos apibrėžimo.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Skirtingi vienanariai
 4. Algebra: Panašūs daugianariai
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 6. Algebra: Priešingi daugianariai
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 8. Algebra:
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 13. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 16. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 17. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 18. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Algebra: Skirtingi vienanariai
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 25. Algebra: Kintamojo reikšmė
 26. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 27. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 28. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 31. Algebra: Vienanariai
 32. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 33. Algebra: Skaičiaus modulis
 34. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Ordinatės ašis
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 42. Algebra: Panašūs vienanariai