172.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: S + O2 → SO2.

Užrašykite, kiek elektronų perduodama?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Fizika: Šviesos spektras.
  3. Fizika: Medžiagos būsenos
  4. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Chemija: Medžiagos kiekis.
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys