172.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: S + O2 → SO2.

Užrašykite, kiek elektronų perduodama?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  5. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  9. Algebra: Parabolė
  10. Fizika: