172.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: S + O2 → SO2.

Užrašykite, kiek elektronų perduodama?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Fizika:
  4. Algebra: Parabolė
  5. Algebra: Parabolė
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  9. Fizika: Šviesos spektras.
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.