172.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: S + O2 → SO2.

Užrašykite, kiek elektronų perduodama?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Algebra: Parabolė
  3. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  4. Algebra: Tikimybė
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  9. Algebra: Hiperbolė
  10. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.