172.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: S + O2 → SO2.

Užrašykite, kiek elektronų perduodama?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Fizika: Medžiagos būsenos
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  6. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Geometrija: