172.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Užrašykite atsakymą.

Kuri medžiaga yra oksidatorius? Reakcija: S + O2 → SO2.

Užrašykite, kiek elektronų perduodama?

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Fizika: Medžiagos būsenos
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Fizika:
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Parabolė
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Fizika: Medžiagos būsenos.
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai