3108.3. Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ

Parašykite trūkstamus skaičius.

Apskritimo skersmuo yra 13cm. Norėdami apskaičiuoti plotą 3.14 x = cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  8. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais