3108.3. Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ

Parašykite trūkstamus skaičius.

Apskritimo skersmuo yra 13cm. Norėdami apskaičiuoti plotą 3.14 x = cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  2. Algebra: Moda
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Fizika:
  7. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  8. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai