677.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Įvardinkite taškus, kurie priklauso spinduliui.


ir
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra:
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 7. Algebra: Trinariai
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 16. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 17. Algebra: Panašūs daugianariai
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Panašūs daugianariai
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 23. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Lygčių savybės
 27. Algebra: Vienanario koeficientas
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra:
 31. Algebra: Procentai ir proporcijos
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Algebra: Priešingi daugianariai
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Ordinatės ašis
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 42. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis