1132.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys apie daugianarius yra teisingas? "Daugianario narys - vienanaris - laipsnis yra tas pats kas vieno kintamojo aukčiausiasis laipsnis. "
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b