9.3. Medžiagos būsenos.

Pažymėkite teisingą atsakymą!

Kuri medžiaga normaliomis sąlygomis gali būti ir kieta, ir skysta, ir dujinė?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Medžiagos būsenos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  2. Fizika:
  3. Algebra: Formulė y = k/x
  4. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Chemija: Medžiagos kiekis.
  9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  10. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.