9.3. Medžiagos būsenos.

Pažymėkite teisingą atsakymą!

Kuri medžiaga normaliomis sąlygomis gali būti ir kieta, ir skysta, ir dujinė?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Medžiagos būsenos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Mediana
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Formulė y = k/x
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose