1698.3. Taško koordinatės

Įrašykite trūkstamą žodį.

Rašant koordinates, skaičius rašome skliausteliuose ir juos atskiriame kabliataškiu.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  2. Algebra:
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Lygties sąvoka
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.