716.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Parašykite atsakymą!
Atkarpa GI yra 2 kartus trumpesnė nei DF, o DE yra vienoda su EF, kuri yra 2 kartus ilgesnė už atkarpą AB. Apskaičiuokite trikampio DEF perimetrą!


Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  10. Algebra: Panašūs vienanariai