10.3. Fizikiniai dydžiai.

Pažymėkite teisingą atsakymą

Koks yra buityje vartojamas tūrio vienetas?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Algebra:
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  4. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  5. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  6. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju