10.3. Fizikiniai dydžiai.

Pažymėkite teisingą atsakymą

Koks yra buityje vartojamas tūrio vienetas?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Fizika:
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis