577.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 0,17r^{3} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija y = x²
 2. Algebra: Koordinačių plokštuma
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 5. Algebra: Abcisės ašis
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 7. Algebra:
 8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 9. Algebra: Raidė - kintamasis
 10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 11. Algebra:
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 13. Algebra: Funkcija y = x²
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Algebra: Dvinariai
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 17. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Dydžių priklausomybė
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 24. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 25. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 26. Algebra: Skaičių lygtys
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 29. Algebra: Kintamojo reikšmė
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 32. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 33. Algebra: Vienanario koeficientas
 34. Algebra: Vienodi vienanariai
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Priešingi daugianariai
 37. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Algebra: Lygčių savybės
 40. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 41. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 42. Algebra: Vienanario koeficientas