952.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena, periodą parašykite skliausteliuose!
7/9
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis