952.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena, periodą parašykite skliausteliuose!
7/9
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionali išraiška
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Chemija:
  5. Fizika: Masė ir tankis
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  8. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  9. Algebra: Moda
  10. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės