952.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena, periodą parašykite skliausteliuose!
7/9
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis
  2. Fizika:
  3. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  5. Algebra: Trupmenos
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  7. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.