952.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena, periodą parašykite skliausteliuose!
7/9
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.