KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

635.3. Trinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar duota išraiška yra trinaris?
x^2 y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 2. Algebra:
 3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 4. Algebra: Funkcija
 5. Algebra: Abcisės ašis
 6. Algebra: Vienanariai
 7. Algebra: Priešingi daugianariai
 8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 9. Algebra:
 10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.