635.3. Trinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar duota išraiška yra trinaris?
x^2 y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  3. Algebra: Dvinariai
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  8. Algebra: Koordinačių plokštuma
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Algebra: Lygties sąvoka