3022.3. Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Apskaičiuokite trapecijos plotą, kai a yra 12,5 cm, b yra 18,5cm ir h yra 6,5cm. atsakymą parašykite vienu skaičiuomi po kableliu.


Parašykite atsakymą.

cm^2
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Trapecija. Trikampio ir trapecijos vidurinės linijos.
Potemė
Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
  4. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  5. Algebra: Grafikas
  6. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  10. Fizika: Garso sklidimas.