1939.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Parašykite atsakymą.

Užrašykite skaičių 427*10^{-5} standartine išraiška.
*10^{-3}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Raidė - kintamasis
  2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  3. Algebra: Koordinačių plokštuma
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Daugianariai
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Funkcija
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Algebra: Panašūs vienanariai