2565.3. Kvadratinės nelygybės

Duota kvadratinė nelygybė x^2-3x-4≤0. Išspręskite nelygybes ir atsakykite į klausimus.

Kurie skaičiai yra susikirtimo su ašimi taškai, kur keičiasi nelygybių ženklai? Parašykite taškus didėjančia tvarka.
x_1 =
x_2 =

Ar parabolės šakos eina aukštyn ar žemyn?

Kuris sprendimas yra nelygybių sprendimas?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diferencijavimas
  2. Algebra: Bendri elementai
  3. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  4. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  5. Algebra: Tikimybės
  6. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  7. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  8. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  9. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  10. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu