2704.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite reiškinį! (jei apskaičiuoti negalima, rašykite raidę U)
\left(\sqrt{35}\div \sqrt{15}\right)\times \sqrt{5}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Algebra: Parabolė
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai