2704.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite reiškinį! (jei apskaičiuoti negalima, rašykite raidę U)
\left(\sqrt{35}\div \sqrt{15}\right)\times \sqrt{5}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Algebra: Moda
  3. Fizika: Masė ir tankis
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.