2704.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite reiškinį! (jei apskaičiuoti negalima, rašykite raidę U)
\left(\sqrt{35}\div \sqrt{15}\right)\times \sqrt{5}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  5. Fizika:
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Fizika: Šviesos spektras.
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Algebra: Racionali išraiška