1269.3. Skaitmeninė išraiška

Apskaičiuokite.

-\frac{13}{8}\times (-2)^3+1=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Algebra: Priešingi daugianariai
  4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma