910.3. Trupmenos išraiška

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai trupmenos racionali išraiška? \frac{1-x^{-3}}{y}+\frac{2(x+c)}{y}\times \frac{c}{x}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  4. Algebra: Funkcija
  5. Fizika:
  6. Fizika:
  7. Fizika: Garso savybės.
  8. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  9. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  10. Geometrija: