222.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Išrinkite reiškinius, kurie būtų duoto reiškinio 0,25a2-0,35a tapatybės (galimas daugiau nei vienas atsakymas)!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienodi vienanariai
  2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  3. Algebra: Panašūs daugianariai
  4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Algebra: Skaičių lygtys
  9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  10. Algebra: Vienanario koeficientas