222.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Išrinkite reiškinius, kurie būtų duoto reiškinio 0,25a2-0,35a tapatybės (galimas daugiau nei vienas atsakymas)!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Panašūs daugianariai
 3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 6. Algebra: Lygties sąvoka
 7. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 8. Algebra: Skaičių lygtys
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Raidė - kintamasis
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Algebra: Vienanario koeficientas
 15. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 18. Algebra: Raidė - kintamasis
 19. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Algebra:
 24. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 25. Algebra: Koordinačių plokštuma
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 28. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 31. Algebra:
 32. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 38. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Algebra: Racionalieji skaičiai
 42. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.