222.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Išrinkite reiškinius, kurie būtų duoto reiškinio 0,25a2-0,35a tapatybės (galimas daugiau nei vienas atsakymas)!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Skaičių lygtys