222.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Išrinkite reiškinius, kurie būtų duoto reiškinio 0,25a2-0,35a tapatybės (galimas daugiau nei vienas atsakymas)!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  5. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  6. Algebra: Raidė - kintamasis
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos