305.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Atomai, turintys skirtingą protonų skaičių, bet vienodą atominę masę, vadinami .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Fizika: Šviesos spektras.
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  8. Fizika: Garso sklidimas
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Algebra: