305.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Atomai, turintys skirtingą protonų skaičių, bet vienodą atominę masę, vadinami .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Fizika: Medžiagos būsenos.
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė