305.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Atomai, turintys skirtingą protonų skaičių, bet vienodą atominę masę, vadinami .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  5. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  6. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Fizika: Garso sklidimas
  9. Algebra: Moda
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys