1264.3. Skaitmeninė išraiška

Apskaičiuokite
(-\frac{2}{6})\times (\frac{6}{2})\div \frac{3}{4} =

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 4. Algebra: Raidė - kintamasis
 5. Algebra: Koordinačių plokštuma
 6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 12. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 13. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 14. Algebra: Lygčių savybės
 15. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 16. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 17. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 18. Algebra: Trinariai
 19. Algebra: Funkcija
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Algebra:
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Algebra: Taško koordinatės
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 34. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 35. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 36. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 37. Algebra: Kintamojo reikšmė
 38. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 39. Algebra: Koordinačių plokštuma
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas