717.3. Trijų taškų tarpusavio jungimas.

Pasirinkite atsakymą.

Keturi taškai vienoje plokštumoje gali būti vienoje tiesėje. Ar šis teiginys yra teisingas?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Trijų taškų tarpusavio jungimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Abcisės ašis
 2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 8. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra: Racionalieji skaičiai
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Algebra: Daugianariai
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 24. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 25. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 28. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 29. Algebra: Taško koordinatės
 30. Algebra: Lygčių savybės
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Algebra:
 34. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 39. Algebra: Skaičių lygtys
 40. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 42. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės