1563.3. Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros

Apskaičiuokite trikampio plotą, jei žinoma, kad BM=4cm, AC=EG=IJ=KL=2cm, o atkarpos yra vienoje tiesėje.


S(BIJ)=
m^{2}
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  2. Algebra: Funkcija
  3. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  8. Fizika:
  9. Fizika:
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė