3226.3. Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Užrašykite atsakymą.

Kūgio šoninio paviršiaus plotas yra 156cm^2, pagrindo spindulys 4 cm. Apskaičiuokite sudaromosios ilgį. π reikšmę naudokite 3.
cm
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Kvadratinė funkcija
 2. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 3. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 4. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 5. Algebra: Diferencijavimas
 6. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 7. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 8. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 9. Algebra: Varjacinė eilutė
 10. Chemija: 10. kl
 11. Algebra: Geometrinė progresija
 12. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 13. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 14. Fizika: Žvaigždės.
 15. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 16. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 17. Algebra: Koeficientas
 18. Chemija: Metalų cheminės savybės
 19. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 20. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 21. Algebra: Diferencijavimas
 22. Fizika: Energijos transformavimas.
 23. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 24. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 25. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 26. Algebra: Nelygybių sistemos
 27. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 28. Algebra: Nelygybių sistemos
 29. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 30. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 31. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 32. Algebra: Geometrinė progresija
 33. Algebra: Variacinė eilutė
 34. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 35. Algebra: Lygčių grafikai
 36. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 37. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 38. Algebra: Bendri elementai
 39. Algebra: Tikimybės
 40. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 41. Fizika: Darbas ir energija.
 42. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą