KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

3225.3. Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Užrašykite atsakymą.

Cilindro šoninio paviršiaus plotas 791,28cm^2, spindulys 7 cm. Apskaičiuokite aukštį.
cm
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 2. Fizika: Žvaigždės.
 3. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 4. Chemija:
 5. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 6. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 7. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 8. Algebra: Lygčių grafikai
 9. Geometrija:
 10. Algebra: Geometrinė progresija
 11. Algebra: Diferencijavimas
 12. Fizika: Transporto vystymasis
 13. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 14. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 15. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 16. Algebra: Diferencijavimas
 17. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 18. Algebra: Geometrinė progresija
 19. Geometrija:
 20. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 21. Algebra: Geometrinė progresija
 22. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 23. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 24. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 25. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 26. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 27. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 28. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 29. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 30. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 31. Chemija:
 32. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 33. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 34. Geometrija:
 35. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 36. Algebra: Bendri elementai
 37. Algebra: Sumos formulė
 38. Fizika: Energijos transformavimas.
 39. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 40. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 41. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 42. Algebra: Lygčių grafikai