224.3. Tapatybės

Parašykite atsakymus.

Apskaičiuokite reiškinį \frac{36}{3\times 4\times b}+\frac{a\times 3\times b}{9\times b}-\frac{54}{a\times b}, kai b=3 , o a=2b
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra: Skaičiaus modulis
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 7. Algebra:
 8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Vienanario koeficientas
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Tapatybės
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Algebra: Funkcija y = x²
 18. Algebra: Taško koordinatės
 19. Algebra: Daugianariai
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Skirtingi vienanariai
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 27. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 30. Algebra: Abcisės ašis
 31. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 32. Algebra:
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 36. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Algebra: Trinariai
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 42. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija