257.3. Tapatybių reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Kokia turi būti Y reikšmė, kad reiškinys 8*Y-36=77-49 būtų teisingas?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Vienodi vienanariai
  5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  9. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  10. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.