257.3. Tapatybių reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Kokia turi būti Y reikšmė, kad reiškinys 8*Y-36=77-49 būtų teisingas?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra:
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Lygčių savybės
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 8. Algebra: Koordinačių plokštuma
 9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 14. Algebra: Kintamojo reikšmė
 15. Algebra: Racionalieji skaičiai
 16. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 17. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 18. Algebra:
 19. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 20. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 24. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Vienodi vienanariai
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 29. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 35. Algebra:
 36. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 37. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 38. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys