257.3. Tapatybių reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Kokia turi būti Y reikšmė, kad reiškinys 8*Y-36=77-49 būtų teisingas?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Algebra:
 4. Algebra: Skaičiaus modulis
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 8. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 9. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 10. Algebra: Racionalieji skaičiai
 11. Algebra: Koordinačių plokštuma
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra: Kintamojo reikšmė
 15. Algebra: Vienodi vienanariai
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 20. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 21. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 22. Algebra: Daugianariai
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 25. Algebra: Procentai ir proporcijos
 26. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 27. Algebra: Funkcija y = x²
 28. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 31. Algebra:
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 37. Algebra: Tapatybės
 38. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 39. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos