919.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite \frac{x-2}{3x}=\frac{24}{18x}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  5. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  6. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  8. Chemija: Medžiagos kiekis.
  9. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys