919.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite \frac{x-2}{3x}=\frac{24}{18x}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  7. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Algebra: ax² + c = 0