1376.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Užrašykite algebrinę išraišką. Naudokite / kaip dalybos ženklą.
Nežinomųjų x ir z skirtumo dalmuo iš 6
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 8. Algebra: Tapatybės
 9. Algebra: Daugianariai
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 11. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 12. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 17. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 18. Algebra: Trinariai
 19. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 22. Algebra: Tapatybės
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 25. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 28. Algebra:
 29. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 30. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 31. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 36. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 37. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 38. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 39. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 40. Algebra: Racionalieji skaičiai
 41. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 42. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b