2041.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Užrašykite kvadratinės lygties x^2-2x=-3 koeficiento c reikšmę.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  4. Fizika:
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Fizika: Garso savybės.