2041.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Užrašykite kvadratinės lygties x^2-2x=-3 koeficiento c reikšmę.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra:
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Grafikas y = k/x