345.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Čia užrašykite atsakymą

Apskaičiuokite bario hidroksido kiekį moliais, kuris turi sureaguoti, kad visiškai neutralizuotų 6 mol sieros rūgšties?
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka