135.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x*x*x = 2; y*y*y = -2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Algebra: Koordinačių plokštuma
 5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 7. Algebra: Kintamojo reikšmė
 8. Algebra:
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Algebra: Panašūs daugianariai
 12. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 18. Algebra: Funkcija
 19. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 20. Algebra: Panašūs daugianariai
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra: Raidė - kintamasis
 23. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 24. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 25. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 26. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Kintamojo reikšmė
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Algebra: Lygčių savybės
 31. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 32. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Racionalieji skaičiai
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 37. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 38. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 39. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 40. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė