135.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x*x*x = 2; y*y*y = -2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  5. Algebra: Skaičių lygtys
  6. Algebra: Raidė - kintamasis
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  9. Algebra: Kintamojo reikšmė
  10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė