135.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x*x*x = 2; y*y*y = -2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  6. Algebra: Vienodi vienanariai
  7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  8. Algebra: Panašūs daugianariai
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė