2942.3. Judėjimo grafikas..

Duotame grafike yra parodytaa kūno judėjimas per laiko vienetą. Nustatykite kūno greitį nuo 10 iki 20 judėjimo sekundės.


v =
m/s
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo grafikas..

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  2. Fizika:
  3. Chemija: 10. kl
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Formulė y = k/x