522.3. Garso savybės.

Parašykite teisingą atsakymą

Paverskite 0,08 kHz į MHz
MHz
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Garsas
Potemė
Garso savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės