624.3. Skirtingi vienanariai

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite šiam vienanariui priešingą vienanarį.
\left(-x\right)^2\left(-1\right)y\left(-1\right)^2\left(-z\right)\left(-1\right)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 4. Algebra: Abcisės ašis
 5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Algebra: Vienanariai
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Geometrija:
 14. Algebra: Vienanario koeficientas
 15. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 18. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 19. Algebra: Panašūs daugianariai
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 22. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 23. Algebra:
 24. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 25. Algebra: Kintamojo reikšmė
 26. Algebra: Skirtingi vienanariai
 27. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 28. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 29. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra: Vienodi vienanariai
 34. Algebra: Skirtingi vienanariai
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 38. Algebra:
 39. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Algebra: Skaitmeninė išraiška