624.3. Skirtingi vienanariai

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite šiam vienanariui priešingą vienanarį.
\left(-x\right)^2\left(-1\right)y\left(-1\right)^2\left(-z\right)\left(-1\right)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Algebra: Vienanariai