1221.3. Veiksmai su daugianariais

Surašykite duotus vienanarius mažėjimo tvarka 10x^{3}-z-15xy+5x^{2}y^{2}

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Skaičių lygtys
 3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 7. Algebra:
 8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 9. Algebra: Abcisės ašis
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 12. Algebra: Koordinačių plokštuma
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 15. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 16. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 17. Algebra: Abcisės ašis
 18. Algebra: Panašūs daugianariai
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 22. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 23. Algebra:
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Panašūs daugianariai
 26. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 27. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 33. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 35. Algebra: Raidė - kintamasis
 36. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 39. Algebra: Ordinatės ašis
 40. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 41. Algebra:
 42. Algebra: Priešingi daugianariai