1221.3. Veiksmai su daugianariais

Surašykite duotus vienanarius mažėjimo tvarka 10x^{3}-z-15xy+5x^{2}y^{2}

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Skaičių lygtys
 7. Algebra:
 8. Algebra: Raidė - kintamasis
 9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 10. Algebra: Ordinatės ašis
 11. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 12. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 14. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 15. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 17. Algebra:
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 21. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 22. Algebra:
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Algebra: Panašūs daugianariai
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 30. Algebra: Panašūs daugianariai
 31. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 32. Algebra: Abcisės ašis
 33. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 35. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Algebra: Vienanariai
 39. Algebra: Abcisės ašis
 40. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 41. Algebra: Koordinačių plokštuma
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.