1503.3. Trupmeniniai reiškiniai

Atlikite veiksmus su trupmeniniais reiškiniais
\frac{x^2y^2}{12}\times \frac{14}{y}\div \frac{11yx^2}{6}\div \frac{21x}{2}-\frac{-14xy}{11}

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Raidė - kintamasis
  7. Algebra:
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Tapatybių reiškiniai