2661.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Duota išraiška 13\sqrt{5}-\sqrt{125}+\sqrt{5}-\sqrt{80}

-∆\sqrt{∇} vietoj trikampių įrašykite skaičius
∆ =
∇ =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Fizika: Šviesos spektras
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  6. Algebra:
  7. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  8. Geometrija:
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Algebra: ax² + c = 0