2661.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite atsakymą.

Duota išraiška 13\sqrt{5}-\sqrt{125}+\sqrt{5}-\sqrt{80}

-∆\sqrt{∇} vietoj trikampių įrašykite skaičius
∆ =
∇ =
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  8. Chemija:
  9. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  10. Algebra: