1085.3. Grafikas

Parašykite atsakymą.

Žana ir Agnė tris dienas pardavinėjo braškes. Kiekvieną dieną abi pardavė po 20 kg. Kiekvieną dieną mergaitės keitė kainą. Žana pardavė braškes 35 centais už kilogramą brangiau nei Agnė. Apskaičiuokite (apvalindami iki šimtųjų) kiek kiekvieną dieną uždirbo Agnė, jei
trečią dieną Žana uždirbo 42 Eur.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Algebra: Grafikas
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Fizika: Medžiagos būsenos.
  9. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  10. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.