770.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestinis, nepilnutinis, pilnutinis.
Bet kokio trikampio mažiausiais kampas yra kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis