770.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestinis, nepilnutinis, pilnutinis.
Bet kokio trikampio mažiausiais kampas yra kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Funkcija y = x²
  9. Algebra: Skaičių lygtys
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.