2385.3. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Pažymėkite teisingą atsakymą.
Trikampyje AEB ___


Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiašonis ir lygiakraštis trikampis
Potemė
Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  2. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  3. Algebra: Dvinariai
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra:
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: