1265.3. Skaitmeninė išraiška

Apskaičiuokite
(\frac{2}{5})\times (-\frac{6}{5})\div \frac{2}{5} =

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Panašūs daugianariai
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Algebra:
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Algebra: Koordinačių plokštuma
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas