1265.3. Skaitmeninė išraiška

Apskaičiuokite
(\frac{2}{5})\times (-\frac{6}{5})\div \frac{2}{5} =

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Tiesinė funkcija
  4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma